Stemtherapie/logopedie

The human voice is the most beautiful instrument of all, but it’s the most difficult to play with – Richard Strauss

Puur Stem biedt stemtherapie (gespecialiseerde logopedische behandeling) op medische verwijzing (van huisarts, KNO-arts, of longarts), die zich richt op alle hulpvragen rondom adem-, stem- en keelklachten. Het doel van de stemtherapie is het bevorderen van de stemkwaliteit, stemproductie en stemconditie.

Stemgeven is een complex samenspel tussen verschillende lichaamsfuncties te weten:

Houding, adem, articulatie, intonatie, inzet van resonantie en de trilling van de stembanden. Er kan dus zo maar ergens een dys-balans zijn waardoor klachten ontstaan. In behandeling bij de stemtherapeut, een gespecialiseerde logopediste, gaan we op zoek naar de oorzaak van je klachten en help ik je met het ontdekken verbeteren en verstevigen van je meest ontspannen, vrije en volle stemgeluid.

Adem

Wanneer u problemen ervaart zoals:

 • Buiten adem raken tijdens spreken
 • Gespannen ademen
 • Hoog ademen
 • Hyperventilatie klachten
 • Benauwdheidsklachten
 • Te weinig ademsteun bij zingen
 • Te tekort aan adem tijdens zingen
Spreekstem

Wanneer u problemen ervaart zoals:

 • Te zachte of te zwakke stem
 • Een hese of schorre stem
 • Slechtere stemkwaliteit dan voorheen
 • Vermoeidheid of pijnklachten na spreken
 • Wegvallen (afonie) of overslaan (diplofonie) van de stem
 • Spanning in de keel
 • Stemklachten door overgangsklachten
  Globusgevoel / spanning in de stem

  Wanneer u problemen ervaart als:

  • Spanning en pijnklachten in de keel
  • Alsof er iets (brokje) in de keel blijft steken
  • Slikklachten; alsof er iets zit wat niet kan worden weggeslikt
  • Verkramping in hals/keel en of nek
  • Verkramping ervaart in de onderkaak
   Hoesten, kuchen, keelschrapen

   Wanneer u problemen ervaart zoals:

   • Langdurig hoesten/ kuchen
   • Schrapen van de keel
   • Kriebel in de keel
   • Droge of pijnlijke keel
    Articulatie

    Wanneer u problemen ervaart zoals:

    • Onduidelijk spreken
    • Slordig articuleren
    • Te snel of te langzaam spreken
    • Eentonig spreken, Intonatieproblemen
    • Spreken met een accent
    Zangstem

    Wanneer u problemen ervaart zoals:

    • Vermoeide stem na zingen
    • Verminderde controle over de stem
    • Spanning in de keel
    • Verminderde controle van de zangstem
    • Te weinig ademsteun, te kort aan adem tijdens zingen

    Ervaart u 1 van bovenstaande klachten dan kunt u een afspraak maken voor een intake middels onderstaand aanmeldformulier