Werkwijze

Stemlogopedie, gespecialiseerde behandeling bij adem-, stem- en keelklachten

Gespecialiseerde logopedische behandeling bij adem-, stem- en keelklachten.

Mijn praktijk bevindt zich op de eerste etage van Medisch Centrum Nieuwland – het HART van de gezondheidszorg – waar we vol passie samenwerken met alle andere disciplines van dit Medisch Centrum.

Door een zeer nauwe samenwerking met alle disciplines onder ‘ons dak’ en dankzij de korte lijnen die we met elkaars praktijken hebben, bieden wij effectieve en professionele hulp en is multi-disciplinaire aanpak van uw hulpvraag mogelijk.

Puur Stem werkt natuurlijk ook samen met huisartsen en para-medici buiten het MCN, specialisten uit de ziekenhuizen (waaronder Het Meander, het Universitair Medisch Centrum te Utrecht) zoals KNO-artsen, longartsen, orthodontisten en tandartsen.

Verwijzing
U komt voor stemtherapie in aanmerking als u een medische verwijzing heeft van bijvoorbeeld uw huisarts, de KNO-arts of longarts. U levert de verwijzing bij uw eerste afspraak bij mij in.

Aanmelden

U kunt uzelf aanmelden door te bellen, te mailen of door het aanmeldformulier stemtherapie op deze website in te vullen en te verzenden. Ik neem vervolgens telefonisch of per mail contact met u op om meer duidelijkheid te krijgen over uw klacht/hulpvraag. Daarnaast plan ik met u een datum voor een eerste gesprek. Bij drukte kan het voorkomen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Intake

Nadat u zich heeft aangemeld wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een intake. Tijdens deze intake maken we kennis met elkaar en wordt de hulpvraag geformuleerd. Naar deze intake neemt u mee:

  1. de verwijsbrief van uw huisarts, tandarts, orthodontist of andere medisch-specialist
  2. uw verzekeringspas
  3. een legitimatiebewijs
  4. evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling 
Onderzoek

Na het intakegesprek volgt het onderzoek om de problemen nog beter in kaart te brengen zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. Daarvoor kunnen testen worden afgenomen. Daarna stellen we een behandelplan op, dat met u wordt besproken. Hierna kan de behandeling starten.

Behandeling

Behandelingen gaan altijd op afspraak. We streven ernaar om een vast behandelmoment op een vaste dag in de week af te spreken. Wanneer kinderen behandeld worden is het gebruikelijk dat de ouders aanwezig zijn bij de behandeling. Bij betrokkenheid van de ouders is namelijk gebleken dat het effect van de behandeling vele malen groter is. De duur van de behandelperiode hangt af van de ernst van de logopedische stoornis en de snelheid waarmee u of uw kind het geleerde oppakt en leert toepassen. Elke week worden er opdrachten/oefeningen meegegeven om thuis verder mee aan de slag te gaan. Na ongeveer 6 sessies vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling. Tijdens deze evaluatie wordt met u gesproken over uw ervaringen van de behandeling en het effect van de behandeling. Op die manier kan worden besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en ernst van de klacht.

Afzeggen van een afspraak/verhindering

Behandelingen gaan altijd op afspraak. We streven ernaar om een vast behandelmoment op een vaste dag in de week af te spreken. Wanneer kinderen behandeld worden is het gebruikelijk dat de ouders aanwezig zijn bij de behandeling. Bij betrokkenheid van de ouders is namelijk gebleken dat het effect van de behandeling vele malen groter is. De duur van de behandelperiode hangt af van de ernst van de logopedische stoornis en de snelheid waarmee u of uw kind het geleerde oppakt en leert toepassen. Elke week worden er opdrachten/oefeningen meegegeven om thuis verder mee aan de slag te gaan. Na ongeveer 6 sessies vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling. Tijdens deze evaluatie wordt met u gesproken over uw ervaringen van de behandeling en het effect van de behandeling. Op die manier kan worden besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en ernst van de klacht.

Samenwerkingsverbanden

Om de behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen kan nauw samengewerkt worden met andere deskundigen. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met een arts, fysiotherapeut- bekken of manueeltherapeut, een tandarts, een ostheopaat, een psycholoog of met een andere paramedicus.

Privacy

Alle informatie die u mij verstrekt valt onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat ik deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken. De stemlogopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Het verloop en de resultaten van de behandeling zullen aan de verwijzer (huisarts of een arts-specialist) worden gerapporteerd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachten en geschillen Zorgsector, Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Puur Stem volgt deze klachtenregeling.

Vergoeding

Ik werk contractvrij. Zorgverzekeringen vergoeden, ná verwijzing van uw huisarts of specialist (bv. kno-arts, longarts of neuroloog) én afhankelijk van de polis, een (groot) deel van de behandeling. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekering. Houd ook rekening met het eigen risico. 
Het tarief voor stemlogopedie bedraagt €45,- per behandeling. Aan het eind van de maand ontvangt u mijn factuur via Infomedics, u betaalt en kunt deze daarna indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is raadzaam van tevoren navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de polisvoorwaarden en de vergoeding.
Een logopedische behandeling duurt maximaal een half uur waarvan 5 minuten administratietijd. Voor intake, anamnese, onderzoek en verslag geldt een apart tarief.

Puur Stem is ingeschreven bij: