Stemfit

Stemfitness voor beroepssprekers

Wanneer u een beroep heeft waarbij u uw stem veel moet gebruiken bent u een beroepsspreker!

Te denken valt aan de volgende beroepen:
Docenten, vertegenwoordigers, managers, sportcoaches, trainers, instructeurs, telefonisten, receptionisten, medewerkers van een call-centre, acteurs en zangers. Omdat u voor uw beroep veel moeten spreken en/of zingen, vormt u een risicogroep wat betreft stemproblemen. U maakt een groot deel van de dag intensief gebruik van én werkt met uw stem. Uw stem is uw visite-kaartje, u levert topsport met uw stem.

Onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van deze beroepsgroepen nu of in de toekomst te maken krijgt met stemklachten.
Hier kunnen meerdere factoren aan ten grondslag liggen.

U kunt last hebben van:

 • Een droge keel (die aanvoelt als schuurpapier)
 • Regelmatig willen schrapen en of kuchen
 • Een vermoeide stem of keelpijn aan het einde van de dag
 • Buiten adem geraken tijdens spreken, ademklachten in het algemeen
 • Uw stemvolume/-kracht neemt af na een lange dag
 • Stemgeven zonder klachten is niet meer mogelijk

Er wordt namelijk veel van uw stem gevraagd.  Wanneer u met stemklachten rondloopt kan dit flink belemmerend werken. Als u te lang doorloopt of op onjuiste manier omgaat met uw stemklachten, kunt u daardoor (tijdelijk) uw beroep niet uitoefenen. Technieken om gezond te leren stemgeven en te zorgen voor de goede omstandigheden kunnen de stem laten herstellen en gezond houden. Om ziekte of uitval te voorkomen is het zinvol om preventief te werken aan èn met uw stem.

Met het programma stemfit, kan preventief of aan het herstel van de stem gewerkt worden.

Het programma STEMFIT biedt:

 • Een preventieve-, intensieve- en praktische training om de veerkracht van uw stem te verhogen. Voor een stem waarmee u de gehele dag zonder klachten en vermoeidheid kunt spreken.
 • Stemfitness oefeningen voor een fitte en prettige manier van spreken.
 • Wat levert het nog meer op:
  Tijdens de oefeningen krijgt u informatie over de werking van de stem, stemverzorging, gezond stemgebruik en het ontstaan van stemproblemen. Maar vooral gaan we aan de slag om te ervaren wat u met uw stem kunt en hoe u nog meer uit uw stem kunt halen dan verwacht. We werken aan de juiste balans tussen stembelasting en stembelastbaarheid en vullen een rijke rugzak aan stemtechnieken die u kunt inzetten bij uw manier van stemgeven.

Pakket Stemfit

De training bestaat uit 6 sessies eens per 1 a 2 weken (inclusief stemscan)
Individueel of in een kleine groep te volgen (na overleg en stemscan)
U krijgt thuisopdrachten mee; investering in tijd dagelijks 20 minuten